Toimintamme ympäristövaikutus  -jatkuvaa kehitystyötä

 

Suomen Suoramainonta kehittää jatkuvasti toimintaansa ja huomioi mahdolliset riskit ympäristöhaittoihin:                                                                                                                         

 • Ympäristölakien noudattaminen
 • Ympäristölainsäädännön kehityksen aktiivinen seuranta
 • Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätys
 • Jakelun toteutus pääasiallisesti jalan/polkupyörällä
 •  Kohdennettu jakelu
 • Jatkuva talousmäärien päivitys
 • Autolla ajot täydellä kuormituksella
 • Kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • Jakeluajot toteutetaan muina kuin ruuhka-aikoina
 • Kannustamalla taloudelliseen ajotapaan sekä  ajoneuvojen seurantajärj. avulla
 • Ajokaluston säännöllinen huolto, huolto-ohjelman mukaisesti
 • Ajoneuvojen määräaikaiset tarkastukset mm. rengaspaineet, nesteet

Jakelu pääosin jalkaisin tai polkupyörällä

Jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä, joten jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Lisäksi voidaan todeta, että jakelutyön kuntoa ja terveyttä edistävät vaikutukset ovat myös kansantaloudellisesti hyödylliset.

 

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

 

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee; uusia asuinalueita valmistuu, kesälomalainen laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa mainoskiellon pois -tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jatkuvasti jakeluun kuuluvien talouksien määriä. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin voidaan välttyä tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta sekä kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.