Suoramainonta on suosittu media 

Digitalisoituminen ja sähköisen mainonnan kasvu ei ole syrjäyttänyt osoitteetonta jakelua, vaan paperille painettu suoramainonta pitää yhä suosionsa. Tähän on vaikuttanut mm. edulliset toteutus- ja jakelukustannukset, jakelun täsmällinen toimivuus sekä palvelun asiakastyytyväisyys. Kotiin jaetun ilmaisjakelun vastaanottajista n. 90% tutustuu suoramainoksiin sekä paikallisuutislehtiin. Paperille painetut suoramainostuotteet ovatkin yhä enemmän arvopostia, muun postimäärän vähentyessä. Paperille painettuihin ja kotiin jaettuihin mainoksiin suhtaudutaan tutkimusten mukaan paljon myönteisemmin kuin useimpiin muihin mainosmuotoihin. 

Lue lisää

 

SSM kehittää jatkuvasti palveluitaan

SSM kehittää jatkuvasti palveluitaan yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yritys tarjoaa jakelupalvelun lisäksi myös muita suoramainonnan palveluita. Hyvällä suunnittelu- ja kohderyhmäpalvelulla voidaan varmistaa, että viesti tavoittaa oikeat vastaanottajat. SSM-ketjuun kuuluvat yritykset toimivat yhtenäisen konserniliiketoimintamallin mukaisesti. Suomen Suoramainonta Oy on Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) sekä European Letter Box Association (ELMA) jäsen.

Lue lisää 

 

SSM on vastuullinen kumppani

SSM huomioi kaikessa toiminnassaan keskeisimmät vastuuasiat kuten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun. Tämä näkyy aktiivisena ympäristölainsäädännön seuraamisena toimintatavoissa mm. kohdennetussa jakelussa. SSM työllistää suoraan tuhansia suomalaisia eri ikäryhmistä, mikä on yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa. SSM tarjoaa nuorille jakelijoille ensikosketuksen työelämään, mahdollistaa senioreille pehmeämmän laskun eläkepäiville sekä maahanmuuttajataustaiset voivat työn kautta tutustua suomalaiseen kulttuuriin. 

Lue lisää

 

 

 

 

Historiikki

Mainospostien ja kaupunkilehtien jakelua jo 1950-luvulta lähtien

Suomen vanhin ilmaisjakelulehti on yhä tänään ilmestyvä ja jo vuonna 1957 perustettu Tamperelainen. Tamperelainen-lehden on perustanut "lehtikeisarina" tunnetuksi tullut Urpo Lahtinen, joka toimi myös lehden päätoimittajana. Oman kotialueen ajankohtaisista uutisista kertovia kaupunkilehtiä jaetaan yhä suomalaiskoteihin. Lisäksi jaetaan kohdennetusti myös alueellisia- ja valtakunnallisia tarjousesitteitä. Suomen Suoramainonta Oy (SSM) on jakanut mainoksia, ilmaisjakeluna toimitettavien kaupunkilehtien kanssa, jo 1980-luvulta lähtien. Kaupunkilehtien lukijapeitot "liikkuvat" lehdestä riippuen 80-98% välillä, mihin pääsee myös osa säännöllisesti toimitettavista suoramainoksista. 

Palvelujen kehittäminen ja laajentuminen

SSM:n jakeluverkko laajentui 1980- ja 1990-luvulla, jolloin yhtiön palveluja kehitettiin tehostetusti. Yhtiö toimi usean vuoden ajan menestyksellisesti Franchising-ketjukonseptilla, jakeluverkon laajentuessa yhdessä sitoutuneiden SSM:n yrittäjien kanssa.

Yhtiön toiminnan vuosilukuja:

v. 1990 SSM kuului Nobiscum-sijoituskonserniin.

v. 1992  Janton Oy:n omistukseen, johon kuuluivat mm. suositut kaupunkilehti Alueuutiset ja City-lehti. Janton-yhtiöstä muodostui "yhteistyömosaiikki" 1990-luvulla ja se omisti mm. jakeluyrityksiä yhdessä Suomen Postin kanssa.

v.  2003 Bank of American Euroopan pääomasijoitusyhtiö BA Capital Partners Europe teki kaupat suurimpien omistajien kanssa Janton Oy:n osakkeiden ostosta.

v. 1.1.2019 Keskisuomalainen Oyj osti Suomen Suoramainonta Oy:n.