JYSKin päämediana  -yli 50 kertaa vuodessa jaettava suora

  • Myymälöitä 3000 kpl, 51 maassa
  • Työntekijöitä n. 22 000
  • Vuoden 2017 liikevaihto oli n. 182 M€
  • Päämedia: Osoitteeton suora
  • Jaetaan 53-54 kertaa vuodessa
  • Suurin painos 2,1 miljoonaa
  • Pienin painos 1,7 miljoonaa
  • Yhteinen painosmäärä 118 miljoonaa

Suoralla luodaan mielikuvia

Suoralla luodaan mielikuvia ja yllätetään sekä aktivoidaan asiakas toimimaan tarjouksilla. Tämän lisäksi Jysk käyttää markkinoinnissaan TV-mainontaa, digitaalista markkinointia, printtimainontaa sekä sosiaalista mediaa, esimerkiksi "bloggaritapahtumia".

 

JYSK kasvaa, vaikka alan markkinat laskevat

Huimalla kasvu-uralla kiitävä JYSK on uransa aikana osoittanut konkreettisesti suoramarkkinoinnin voiman. Lue miten avajais-suora toi ennätysasiakkaat!

Jotkut sanovat suoraa vanhanaikaiseksi, mutta me näemme sen kiistattoman tehon joka kerta, kun mainoslehti on jaettu asiakkaille, sanoo JYSK-Suomen maajohtaja Ville Velin.

JYSK (Jysk Nordic) on kansainvälinen ketju, jonka johtavana teemana on ”Sleeping and Living” eli tuotteita nukkumiseen ja elämiseen. JYSKin ehdottomana vahvuutena ovat aina olleet patjat, peitot ja tyynyt, mutta nyt entistä vahvemmin on mukaan tullut myös sisustustuotteet ja huonekalut. 

Kehitämme tuotevalikoimaamme tarjoamalla inspiroivia sisustamisen ratkaisuja. Tuotteet ovat edelleen edullisia, mutta menemme ehdottomasti laatu edellä. Laatu on meille todella tärkeä asia. , Ville Velin sanoo.

JYSKin brändi on kehittynyt hyväksi, vaikka mainonnan painopiste on koko ajan ollut taktisessa markkinoinnissa. Meidät tunnetaan kautta Suomen ja maine on hyvä. Tämän maineen säilyttäminen edellyttää tuotteiden korkeata laatua. Hyväkään markkinointi ei nimittäin kanna, jos tuotteet eivät vastaa asiakkaiden laatuodotuksia,  JYSK Suomen markkinointipäällikkö Riikka Leskinen, toteaa.

118 miljoonaa mainoslehteä vuodessa   -taktisella mainonnalla

Mainonnan ja markkinoinnin trendien ja ajan uskomuksien mukaan on yllättävää, että reilu 20 v. sitten Suomeen rantautunut kansainvälinen kauppaketju on tänään kannattavin ja kasvavin asumiseen liittyvien kodin tuotteiden kauppaketju, vaikka painopiste on koko ajan ollut taktisessa mainonnassa. Se ei ole estänyt luomasta tunnettua brändiä!

Suora on meidän tärkein yksittäinen media, ja jos esimerkiksi talousmediassa laajasti julkisuutta saavia nykymarkkinoinnin asiantuntijoita olisi uskominen niin meidänhän pitäisi markkinointistrategiallamme olla yrityksenä jo konkurssin partaalla, Ville Velin hymähtää.

Totuus kuitenkin on, että suora toimii. Me myös panostamme siihen todella voimakkaasti. Osoitteettomana suorana jaettava mainoslehtemme ilmestyy yli 50 kertaa vuodessa. Yleensä painos on 2,1 miljoonaa kappaletta, suppeimmillaankin 1,7 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että yhteenlaskettu painosmäärä on peräti 118 miljoonaa vuodessa, Riikka Leskinen sanoo.

Pitkäjännitteistä suunnittelua

Riikka Leskisen mukaan JYSKin markkinointi on hyvin suunnitelmallista. Suoran lisäksi paletissa on tv-mainontaa, printti- sekä digitaalista markkinointia sisältäen sos. media.

Kun kaikki on valmiiksi suunniteltu ja ennakoitu, meidän ei tarvitse hätiköidä. Toisaalta voimme tietenkin tarpeen mukaan varioida ja reagoida uusiin tilanteisiin. Tämä käy helposti, koska vahva perussuunnitelma on luotu, Leskinen toteaa.

Kansainvälisenä yrityksenä on JYSKillä päämiehen vahva tuki. Myytävät tuotteet ovat pääosin samoja kaikissa 51:ssä maassa, missä JYSK toimii, samoin suurimmat kampanjalähdöt. Mainoslehdet tehdään oman organisaation voimin, missä mukana tekemässä on -Tanskan pääkonttorin ohella- oma Suome-tiimi, jolloin voidaan aina ottaa huomioon paikalliset tarpeet.

Leskisen mukaan on onnistumisen viimeisenä takuumiehenä ollut alusta lähtien Suomen Suoramainonta, niin luotettavana jakelijana kuin yhteistyön kehittäjänäkin.

Olemme olleet yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä ja SSM on pystynyt vastaamaan tarpeisiimme, Leskinen toteaa.

Sopeudumme yhteen jakopäivään

SSM:n pitkäaikaiseen Kahdesti viikossa -järjestelmään on nyt tullut muutos, mihin myös JYSKin on sopeuduttava. Onko tämä ongelma, siitä kertovat Velin ja Leskinen näin:

Asia on mielle vielä uusi ja suhtaudumme asiaan periaatteessa myönteisesti ja pyrimme hakemaan siitä myös uusia mahdollisuuksia.

Kun tarjouslehti tuli viikonlopuksi, se kantoi aina myös alkuviikkoon ja toi myymälöihin jonkin verran kiirettä ja paineita. Nyt voimme paremmin panostaa alkuviikosta muuhun välttämättömään työhön ja siten valmistautua  loppuviikon asiakasvirtaan, mikä alkaa näkyä heti, kun keskiviikkona tehtävä jako on tehty.

Eli tämä on meille myös tehostamisen mahdollisuus, jota voimme hyödyntää asiakaspalvelun kehittämisessä. Se on tärkeää, koska myyjämme ovat erittäin motivoituneita ja palvelualttiita. Nyt heille jää ehkä entistäkin paremmin aikaa panostaa asiakkaiden palvelemiseen.

Suomessa jo lähes 80 myymälää

JYSKin kasvu valtakunnalliseksi toimijaksi on ollut nopeaa ja JYSK-myymälöitä on kaikkialla ympäri Suomea.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että suoramainosten jakelun on oltava koko maan kattavaa. Jokaisen myymälän lähiympäristö on katettava jakelulla. Sen on toimittava, koska sen varaan on toimintamme rakennettu, Riikka Leskinen toteaa.

JYSK menestyy erinomaisesti sekä kansainvälisesti että Suomessa

Myös Suomessa JYSKin luvut ovat erinomaiset. Viime vuoden liikevaihto oli 130 M€, missä kasvua oli 18,5 prosenttia. Kaikki tuoteryhmät kasvoivat vuoden 2017 tilikaudella. Eniten sisustus- ja taloustuotteet, 29 %. Erityisen merkittävää tässä on se, että alan kehitys on ollut laskeva. Toiminta on erittäin kannattavaa, liikevoiton ollessa yli 12 M€. Myös tämä oli kasvava, Ville Velin kertoo.