Työ ja palkkaus

Seuraavassa esitellään muutamin esimerkein erilaisia jakelupiirejä, niiden jakamiseen kulunutta aikaa sekä työstä maksettua korvausta. Esityksessä ei ole tarkoitus antaa kuvaa vain tyypillisestä jakelupiiristä, vaan antaa esimerkkejä erilaisista jakelupiireistä. 

Jakelupiirit ovat keskimäärin 220 kotitaloutta käsittäviä taajama-alueella tyypillisesti noin korttelin parin käsittäviä alueita, joihin Janton-konsernin jakeluyhtiöiden jakelutuotanto perustuu. Tyypillisesti yksi jakaja hoitaa yhden tai kahden jakelupiirin jakelua. Jakelupiirien rajoja päivitetään tapauskohtaisesti mm. jos alueelle tulee uusia asuntoja tai jos jakelusta poistuu väliaikaisesti asuntoja esimerkiksi mainoskieltojen määrän vaihtelun vuoksi kesälomakaudella.

Esimerkki 1 - Helsinki Jakelupiiri 04_19858

Ensimmäinen esimerkki on jakelupiiri Helsingin Vuosaaresta. Piiri käsittää yhteensä 107 kotitaloutta ja jakeluyhtiö on arvioinut piirin vaikeusasteen helpoimpaan luokkaan.

Jakelupiiri käsittää yhden tornitalon, jossa on yhteensä 25 kerrosta ja 107 taloutta. Tornitalojen rakentaminen on yleistynyt Suomessa 2000 -luvulla, mutta esimerkkimme rakennus on jo vanhempi. 

Alla mallilaskelma jakopiiristä,

  kpl   Maksettu korvaus
1. 107 kaupunkilehti 2,89 €
2. 107 mainos 0,48 €
3. 107 mainos 0,48 €
4. 107 mainos 0,48 €
    korvaus 4,33 €
    työaika (nouto, lajittelu & jakelu) 35,6 min
    Laskennallinen tuntipalkka urakasta 7,29 €

 

Keskimäärin jakelukertaa ja piiriä kohden menee 5,5 jakelutuotetta, joten laskennallinen kuukausipalkka olisi yli 45 €.

Vertailun vuoksi valtakunnallisen valtio-omisteisen kilpailijan palveluksessa oleva postinjakaja ei saisi kyseisen piirin mainosten jakamisesta mitään korvausta. Heidän toimialansa työehtosopimuksen mukaan ensimmäisestä viidestä mainosesitteestä ei makseta erillistä korvausta.

Esimerkki 2 - Helsinki Jakelupiiri 04_19304

Seuraava esimerkki on jakelupiiri Helsingin Itäkeskuksesta. Piiri käsittää yhteensä 65 kotitaloutta. Jakeluyhtiö on arvioinut piirin vaikeusasteen helpoimpaan luokkaan.

Jakopiiri on kerrostalopiiri, jossa mittaushetkellä oli noin kymmenkunta ulkona sijaitsevaa jakelulaatikkoa - ei lainkaan rappuihin tapahtuvaa ovikantoa. 

kuva:  Jakelu on mitattu 6.4.2011 käyttäen SportsTracker ohjelmaa. 

Alla mallilaskelma jakopiiristä,

  kpl   Maksettu korvaus
1. 65 kaupunkilehti 1,30 €
2. 65 mainos 0,36 €
3. 65 mainos 0,36 €
    korvaus 2,02 €
    työaika (nouto, lajittelu & jakelu) 13,7 min
    Laskennallinen tuntipalkka urakasta 8,86 €

Jaettavien tuotteiden kappalemäärä vaihtelee joka jakelukerta kesäkauden 1 jakelutuotteen ja joulukauden 12 jakelutuotteen välillä. 

Keskimäärin tästä piiristä maksettu korvaus arviolta noin 18 € kuussa.

Vertailun vuoksi valtakunnallisen valtio-omisteisen kilpailijan palveluksessa oleva postinjakaja ei saisi kyseisen piirin mainosten jakamisesta mitään korvausta. Heidän toimialansa työehtosopimuksen mukaan ensimmäisestä viidestä mainosesitteestä ei makseta erillistä korvausta.