Jakelutyövoiman ikärakenne

Suomen Suoramainonta-ketjun yrityksistä henkilöstö- ja talousmäärällisesti ja suurin jakeluyhtiö on Helsingin Jakelu-Expert Oy. Yritys on perustettu vuonna 1979 ja aivan 1990-luvulle asti sen omistajiin kuuluivat mm. Suomen Posti 40% omistuksella.

Helsingin Jakelu-Expert työllistää noin 1600 jakajaa sekä 32 jakeluauton kuljettajaa ja toimistotyöntekijää. Yritys toimii Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Länsi-Vantaan alueilla. Sen vastuulla on yhteensä noin 385 000 kotitaloutta. Vuosittain yritys jakaa noin 210 000 000 lehteä ja mainosta.

Mielikuvallisesti osoitteettoman jakelutyöntekijäksi mielletään yleensä nuori opiskelija ensimmäisessä työpaikassaan. Myös moni nykyinen toimistotyöntekijämme tai asiakasorganisaatioin edustaja on aloittanut työuransa lehdenjakajana. Helsingissä lehdenjakajana on työskennellyt jopa muutamia myöhemmin kansainväliseen kuuluisuuteen nousseita tähtiä, kuten Teemu Selänne.

Lue lisää Teemun kokemuksista lehden jakajana tästä.

Suomen Suoramainonta-ketju arvostaa suuresti sekä entisiä että nykyisiä nuoria työntekijöitään ja on ylpeä voidessaan tarjota heille ensikosketuksen työelämään. Osoitteetonta erillisjakelutyötä tehdään tyypillisesti muutamana tunti kahtena iltana viikossa. Ajallisesti vähäisen työmäärän vuoksi työ sopiikin lähinnä lisäansioksi.

 

Aktiiviset seniorit nopeiten kasvava työntekijäryhmä 

Mielikuvaa nuoresta lehdenjakajasta on hyvä kuitenkin haastaa tilastotiedolla. Helsingin jakeluyhtiön jakajatyövoimasta vuonna 2012 selvä enemmistö eli noin 60% oli yli 18 vuotta täyttänyttä. Vanhimmat työntekijät olivat iältään jo yli 74 -vuotta. Aktiiviset seniorit ovat nopeasti kasvava työntekijäryhmä.

Lähde: Helsingin Jakelu-Expert Oy 2012 

Suurin kasvava työntekijäryhmä iän mukaan tarkasteltuna olivat yli 65-vuotiaat. Trendi on ollut kasvava jo muutaman vuoden ajan. Eläkeläisten määrän kasvaessa väestössä, aktiivisten senioreiden osuuden kasvu myös jakelutyövoimassa on ymmärrettävää. Useat eläkkeelle jäävät ovat fyysisesti edelleen hyvässä kunnossa ja kevyt kävely lehtiä jakaen auttaa varmasti myös osaltaan pysymään kunnossa.

 

Lähde: Helsingin Jakelu-Expert Oy 2012 

Jakajilta on tullut jakeluyhtiöille toiveita lajittelutilojen järjestämisestä. Tarpeeseen on vastattu ja esimerkiksi Helsingissä jo noin 1/3 kaikista jaetuista lehdistä lajitellaan jakeluterminaalissa. Jakeluterminaaleista on muodostunut jakajille myös kohtaamispaikkoja, joissa juodaan työantajan järjestämät kahvit ja päivitetään kuulumiset lajittelutyön lomassa. Usein aktiiviset seniorit muodostavat oman ryhmänsä. Toivotamme aktiiviset seniorit lämpimästi mukaan joukkoomme. He tarjoavat laajan erilaisen työelämänkokemuksen kirjon ja arvokkaita näkemyksiä toimintamme kehittämiseen.