Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme: Vastuullisuus, luottamus ja joustavuus. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä. Jakaja on ketjumme tärkeä lenkki ja voimavaramme. Ilman heitä meitä ei olisi olemassa.

Työehtosopimus

Erillisjakelun toimialalla on voimassa normaalisitova työehtosopimus. Nykyinen voimassaoleva normaalisitova työehtopimus on solmittu Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n  ja Suomen mainosjakajien etujärjestö ry:n kesken. 

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:ssä on jäsenenä 22. 

Ruotsissa erillisjakelun toimialalla noudatetaan vastaavansisältöistä Almegan ja Svenska Transportarbetareförbundetin työehtosopimusta. Suomessa vastaavaa työehtosopimushistoriaa edusti Viestintäalan Ammattilitto ry:n ja Oulu-Suorajakelu Oy:n välinen työehtosopimus.

Työehtosopimus 2016-2018.pdf

Collective Agreement 2016-2018.pdf

Työ ja palkkaus

Seuraavassa esitellään muutamin esimerkein erilaisia jakelupiirejä, niiden jakamiseen kulunutta aikaa sekä työstä maksettua korvausta. Esityksessä ei ole tarkoitus antaa kuvaa vain tyypillisestä jakelupiiristä, vaan antaa esimerkkejä erilaisista jakelupiireistä.

Jakelupiirit ovat keskimäärin 220 kotitaloutta käsittäviä taajama-alueella tyypillisesti noin korttelin parin käsittäviä alueita, joihin Janton-konsernin jakeluyhtiöiden jakelutuotanto perustuu. Tyypillisesti yksi jakaja hoitaa yhden tai kahden jakelupiirin jakelua. Jakelupiirien rajoja päivitetään tapauskohtaisesti mm. jos alueelle tulee uusia asuntoja tai jos jakelusta poistuu väliaikaisesti asuntoja esimerkiksi mainoskieltojen määrän vaihtelun vuoksi kesälomakaudella.

Katso esimerkit tästä.

Aktiiviset seniorit nopeiten kasvava työntekijäryhmä 

SSM Suomen Suoramainonnan Helsingin jakeluyhtiön jakajatyövoimasta vuonna 2012 selvä enemmistö eli noin 60% oli yli 18 vuotta täyttäneitä. Vanhimmat työntekijät olivat iältään jo yli 74 -vuotta. Aktiiviset seniorit ovat nopeasti kasvava työntekijäryhmä.

Lue lisää jakelutyövoiman ikärakenteesta.